Společnost Mars podporuje ženy v dosažení jejich plného potenciálu. Přidejte se i Vy!

Četné studie ukazují, že větší zapojení žen do byznysu a veřejného dění přináší měřitelné výhody pro samotné firmy i pro ekonomiku jako celek, a především pro společnost. Obchodní oddělení s rovným zastoupením žen a mužů dosahují statisticky vyšších zisků než týmy, kde dominují pouze muži. Genderově vyrovnané týmy se také efektivněji rozhodují. I o tom bude řeč na letošním ročníku konference Equal Pay Day, která se koná 11. a 12. dubna v Praze, jíž je společnost Mars hrdým partnerem.

Společnost Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek, čokolády, potravin a krmiv pro domácí zvířata, důsledně dbá na vyvážené složení týmů a na rovné odměňování všech svých spolupracovníků, což zdůrazňuje ve svém akčním programu nazvaném Full potential. V současné době tvoří 43 % všech vedoucích pracovníků společnosti Mars na celém světě ženy. Ve střední Evropě je v seniorních manažerských rolí již více než 45 % žen.

Anonymní životopisy

Rovné příležitosti jsou důležité nejen pro stávající týmy, ale i pro přijímání nových spolupracovníků. Již v roce 2000 byla publikována studie, která sledovala nábor nových členů symfonického orchestru.** Výzkum spočíval v tom, že uchazeči hráli za plentou, aby je porota nemohla vidět. Při zkoušce „naslepo“ bylo přijalo mnohem více žen než v předchozích letech.

„K vytváření rovných příležitostí pro všechny přistupujeme velmi zodpovědně. Prostřednictvím iniciativ, jako jsou anonymizované životopisy zavedené při náboru v roce 2023, zajišťujeme spravedlivé a nezaujaté výběrové řízení, které se zaměřuje výhradně na zkušenosti a schopnosti kandidáta,” vysvětluje Daria Maslovskaya, personální ředitelka ve společnosti Mars, a zároveň dodává: „Tento přístup podporuje kreativitu, inovaci a efektivitu, což je z obchodního hlediska velmi přínosné a pomáhá vytvářet inkluzivní prostředí pro všechny.”

Životopis, který neobsahuje žádné osobní údaje o pohlaví, věku, rodinném stavu nebo etnické příslušnosti uchazeče, ale zaměřuje se na historii zaměstnání, zkušenosti, dovednosti a zájmy, dává během výběrového řízení všem uchazečům mnohem vyváženější šance. Také zajišťuje, že na danou pozici bude vybrán ten nejlepší kandidát na základě zkušeností a schopností.

Společenská odpovědnost skrze značky

Vedle samotných společností mají také značky i inzerenti odpovědnost za to, aby pomohli vytvořit vyváženější svět tím, že budou produkovat „nestereotypní" obsah, který všechny zobrazuje jako autentické a bez stereotypů. Společnost Mars dosáhla v reklamě parity v zobrazování mužů a žen ve vedoucích rolích, což potvrzuje i nedávné uvedení zcela nové postavičky M&M's Purple. Uvedením nejnovějšího člena značky je řada M&M's genderově vyvážená.

Společnost Mars využívá síly své značky k boji proti diskriminaci a negativním předsudkům o ženách. Věří, že progresivní a netradiční zobrazování žen přináší pozitivní změny. Například značka MALTESERS ženám pomáhá se společně smát i v těžkých situacích. Bez ohledu na to, kdo jsme nebo čím právě procházíme, si můžeme zachovat nadhled a neztratit hlavu.

Společnost Mars bude letos na konferenci reprezentována dvěma dámami v rolích mentorek. První bude marketingová ředitelka pro střední Evropu ve společnosti Mars, Daniela Hlaváčková, která se ve firmě osobně snaží podporovat flexibilitu a prosazovat co nejvíce možností pro ženy po mateřské. Během jejího mentoringu se účastnice dozví, jak stavět na svých silných stránkách. Druhou mentorkou bude bude Daria Maslovskaia, personální ředitelka ve společnosti Mars, a to s tématem Career and life choices – fate or choice? Jako hlavní speaker vystoupí během prvního dne také Marian Bogdány, CFO pro Mars střední a východní Evropu.

Společnost Mars vyzývá i ostatní firmy k tomu, abychom společně budovali lepší svět – takový, ve kterém bude společnost inkluzivní. Přidejte se k nám.