Sprejeři mají novou plochu pro legální graffiti

Boj proti graffiti na nelegálních plochách, omítkách zdí a domů pokračuje dalším krokem. MČ Praha 4 v ulici Sulické vyjednala s vlastníkem první plochu pro legální graffiti, jedná se o místo v železničním podjezdu.

Tato plocha je nyní se svolením vlastníka k dispozici sprejerům, kterým za tvorbu graffiti na zdech tohoto podjezdu nehrozí žádný trest. „Chápu touhu prezentace mladých lidí tímto moderním způsobem sebevyjádření nazývaným graffiti a rád bych jim nabídl volné plochy k použití. Věřím, že v Praze výjimečný postoj vedení radnice vyjádřený heslem – PRAHA 4 PRO LEGÁLNÍ GRAFFITI – mladí sprejeři ocení a nám ubyde pograffitovaných domovních fasád,“ vysvětluje hlavní záměr novinky v městské části Praha 4 její starosta Pavel Horálek (ODS).
Vedle grantů na antigraffitové nátěry zřizováním legálních ploch Praha 4 stupňuje snahu eliminovat graffiti z ulic a domů. Momentálně Praha 4 jedná o dalších plochách a hned po získání souhlasu jednotlivých majitelů označí a zveřejní další plochy pro legální graffiti.     

www.praha4.cz