Světový den připomenutí násilí na seniorech

Seminář je koncipován jako setkání odborníků na danou problematiku. Jeho absolvování je potvrzeno certifikátem. Termín konání: 15. června 2011. Registrace účastníků od 9.30 hod. Účastník neplatí žádný poplatek.

Seminář je zahrnutý do dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků. Na konci semináře Vám bude vydán certifikát o potvrzení účasti.

Program semináře
Sdružení ŽIVOT 90 jako aktivní účastník prevence a pomoci boje proti násilí na seniorech.
Přednáší Mgr. Jan Lorman (ředitel o.s. ŽIVOT 90)

Jak Senior telefon pomáhá týraným seniorům a seniorům zasažených domácím násilím.
Přednáší Mgr. Jana Kosařová (vedoucí krizové pomoci a poradenství o.s. ŽIVOT90)

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadující dlouhodobou péči a pomoc.
Přednáší Mgr. Klára Cozlová (projektová koordinátorka a sociální pracovnice o.s. ŽIVOT 90)

host 1
Přestávka (coffe break)
host 2

Program pro pachatele domácího násilí, násilné osoby a osoby, které mají problém se zvládání své agrese ve vztazích.
Přednáší Mgr. Alexandra Lammelová (vedoucí SOS centra – krizové pomoci Diakonie)

Jak Intervenční centrum pomáhá seniorům v oblasti domácího násilí.
Přednáší PhDr. Marie Šusterová (vedoucí Intervenčního centra Praha)

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 - 2014 ve vztahu k ochraně seniorů před domácím násilím.
Přednáší Mgr.Radan Šafařík (z úřadu vlády ČR- oddělení rovnost žen a mužů)

Konference IFA 2010 v Praze – sekce řešení násilí na seniorech – prevence a pomoc.
Mgr. Jan Lorman (ředitel o.s. ŽIVOT 90, director International Federation on Ageing CZ)

Diskuse

Místo konání: Divadlo 90 – Dům PORTUS, Karolíny Světlé 18, Praha 1 – Staré Město.
Přihlášky: Jana Kosařová, email: jana.kosarova@zivot90.cz (tel.: 222 333 568).
www.zivot90.cz