Úřad Prahy 4 snížil počet úředníků

Rada městské části Praha 4 se rozhodla pro další snížení počtu zaměstnanců v administrativě. Systémové opatření je pokračujícím trendem, pro srovnání uveďme, že k 1. lednu 2010 měl Úřad městské části Praha 4 375 tabulkových míst, k 1. lednu 2011 již 365 míst a k 1. lednu 2012 je počet tabulkových míst 337.

Toto opatření má řadu příčin. Praha 4 musí šetřit, její dotace na příští rok klesly v řádech milionů korun. Starosta městské části Praha 4 Pavel Horálek (ODS) proto vysvětluje: „Omezené dotace nás samozřejmě limitují v mnoha věcech. Snižování počtu zaměstnanců úřadu jsme ale slibovali už před volbami. Již víme, že tento krok práci a výkonnosti úřadu spíše prospěje, jednotlivá oddělení po snížení počtu úředníků mohou přesněji a cílevědoměji delegovat odpovědnost.“
S účinností od 1. ledna 2012 byla zrušena čtyři oddělení a dále řada jednotlivých míst v odděleních i nadále existujících.
„I v Praze 4, nejlidnatějším pražském obvodu, reprezentujeme politickou stranu, která je součástí vládní koalice. A jestliže tato vláda prosazuje úsporná opatření a racionální hospodaření, měli bychom její státotvornou koncepci přenést i do naší praxe,“ dodává starosta Pavel Horálek.

www.praha4.cz