V ulici Michelská pokračuje rekonstrukce

Kompletní rekonstrukce ulice Michelská, jedné z nejvytíženějších komunikací v Praze 4, byla odkládana řadu let. Její první etapa skončila v říjnu loňské roku, v roce 2011 stavební práce pokračují. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je závěr letošního roku.

Od 1. května 2011 budou zahájeny stavební práce v úseku Ohradní – U Plynárny

Pro dopravu bude uzavřen úsek mezi ulicemi Prostřední a U Plynárny. Objízdná trasa pro autobusy MHD linky č. 106, 124, 182 je navržena ulicemi Nuselská, Na Jezerce, Hvězdova, Budějovická a Vyskočilova, linky č. 150 a 139 budou vedeny ul. Na Záhonech, Sliačská, Severozápadní I. a Chodovská a U Plynárny. Objízdné trasy pro automobily jsou vedeny ve směru Nusle – Kačerov ulicemi Na Jezerce, Sdružení, Budějovická, Vyskočilova, Michelská; ve směru Vršovice – Krč ulicí Chodovská, po Jižní spojce až k ulici Vídeňská.  
„Ulice Na Jezerce bude velice dopravně vytížená, proto navrhujeme také úpravu křižovatky Na Jezerce - Nuselská: z ulice Na Jezerce přikázané odbočení vpravo do Nuselské, kde budou vyznačeny dva jízdní pruhy. Pro jízdu přímo po kolejích a vedle pruh pro vozidla odbočující vlevo, čímž bude zajištěn plynulý provoz bez semaforu,“ říká první zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD). „Musím však varovat řidiče, že v tomto úseku začne platit zákaz zastavení a při nerespektování značek budou vozidla odtahována. V celém uzavřeném úseku mezi ulicemi Prostřední a U Plynárny budou mít povolen vjezd pouze hasiči, záchranná služba a bude umožněn odvoz komunálního odpadu. Přístup do objektů bude pro chodce zachován," dodává zástupce starosty.

www.praha4.cz