Právě se nacházíte:

Vánoce s Nadějí v Praze

Také letos na Štědrý den připravuje Naděje pro lidi bez domova sváteční pohoštění. Již dvacátým rokem zaměstnanci společně s dobrovolníky chtějí zpříjemnit osamoceným lidem, kteří nemohou být se svými blízkými, vánoční svátky.

Také letos na Štědrý den připravuje Naděje pro lidi bez domova sváteční pohoštění. Již dvacátým rokem zaměstnanci společně s dobrovolníky chtějí zpříjemnit osamoceným lidem, kteří nemohou být se svými blízkými, vánoční svátky.

V denních centrech U Bulhara a v Bolzanově ulici si budeme společně připomínat vánoční biblické poselství, zpívat koledy za doprovodu živé hudby, podávat sváteční menu a rozdávat dárky. Vánoční program je připraven i pro klienty v noclehárnách a azylových domech.

Ke štědrovečernímu stolu je pozváno téměř 450 lidí bez domova, kterým chceme přinést radost a pohodu vánoční atmosféry.

Ve svátečních dnech 25. a 26. prosince se budou v denním centru U Bulhara od devíti hodin vydávat lidem bez domova potravinové balíčky a teplý čaj.