Více správců dohlédne na pořádek a údržbu zeleně

Od února 2011 dochází na území městské části Praha 4 v souvislosti se zefektivněním péče o pořádek, čistotu a údržbu městské zeleně k rozšíření počtu oblastí správců.

Dosavadních 5 celků bylo nově přerozděleno na 8 oblastí. „Pro každého správce tak vznikl menší prostor, který umožní častější kontrolu stavu veřejných prostranství,“ vysvětluje zástupce starosty pro oblast životního prostředí Jiří Bodenlos (ČSSD), a dodává: „Budeme tak moci intenzivněji monitorovat nejen plochy a komunikace svěřené do údržby naší městské části, ale i další veřejně přístupné plochy ve vlastnictví nebo správě soukromých subjektů či osob“.

Vedoucím oddělení správců oblastí odboru životního prostředí a dopravy je David Záruba, agendu záborů veřejného prostranství má na starosti Ing. Květuše Martilíková.

www.praha4.cz