VODA NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ, NAKLÁDEJME S NÍ ŠETRNĚ

2. 11 2017 | Voda je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů. Jejího strategického významu jsme si vědomi všichni, přesto však mnohdy zapomínáme, že její zásoby nejsou bezedné. Dlouhá období sucha a rozšiřování území bez dostatku vody nejsou jen problémem vzdálené Afriky a Blízkého východu, ale dotýkají se i Evropy. Vodních zdrojů totiž rok od roku ubývá také v České republice a okolních zemích. Ambici vyvolat celospolečenskou diskusi a hledat řešení, jak předcházet hrozbám sucha, jak vodou šetřit a zajistit tak její dostatečné zásoby pro další generace, má i Česká rada pro šetrné budovy. Ta k této problematice již zorganizovala řadu akcí a hospodaření s vodou bude také jedním z klíčových témat mezinárodní konference Šetrné budovy 2017, kterou Rada pořádá v Praze 14. listopadu.  

Zásoby podzemních vod se tenčí. Ve městech (a nejen v nich) se obklopujeme betonem a asfaltem, čímž zanikají přirozená odtoková místa. Kvůli neschopnosti zadržet dešťovou vodu v krajině dochází k povodním, které střídají dlouhá období sucha. To vše nás nutí k zamyšlení, jak efektivně hospodařit s vodními zdroji, eliminovat tvorbu tepelných ostrovů v městských aglomeracích a účinně využívat dešťovou vodu potřebnou pro závlahy a celkové ochlazení prostředí. „Odborníci se tématem vody intenzivně zabývají již řadu let. Je však potřeba šířit osvětu o významu šetření a o efektivním nakládání se zdroji také mezi širokou veřejností. Bez zásadní změny v uvažování jednotlivců totiž ke změně přístupu nedojde. Pomoci mohou i úspěšné příklady z praxe a inspirativní myšlenky lidí, kteří svým netradičním a mnohdy až vizionářským přístupem přispívají k udržitelným a ekologickým řešením,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy. 

Oázy uprostřed betonové džungle
Základem efektivního vodního hospodářství je udržovat vodu v krajině a zajistit, aby se dešťová voda vsákla do země v místě, kam spadne. Zčásti se díky tomu doplní zásoby podzemních vod a částečně se voda zároveň odpaří do vzduchu, který v horkých dnech ochladí. S nápadem, jak ponechat vodu v krajině, přišel před několika lety majitel společnosti LIKO-S Libor Musil. Jeho projekt zelené administrativní budovy LIKO-Noe ve Slavkově u Brna skutečně působí jako ostrůvek vegetace a života uprostřed betonové džungle výrobních hal. „Hlavním problémem průmyslových budov na perifériích měst je to, že fungují jako obrovské radiátory, které se, když na ně zasvítí sluníčko, rozpálí a teplo sálají do svého okolí. Zahřátá zem pak není schopná srážkovou vodu absorbovat. Díky zeleným fasádám a střechám ji však můžeme zadržet a snížit tak teplotu vzduchu odhadem až o 8 stupňů. Zeleň pak působí jako přírodní chlazení,“ vysvětluje držitel Ceny Josefa Vavrouška za výjimečný ekologický počin Libor Musil. 

Potenciál dešťových a šedých vod
Vedle zelených střech a fasád, které jsou schopné efektivně zadržovat srážkovou vodu, je však potřeba myslet i na samotné zužitkování dešťové a na recyklaci odpadní tzv. šedé vody. Právě díky nim lze totiž výrazně ušetřit na spotřebě pitné vody v domácnostech a redukovat množství vypuštěných vod. Dešťovou vodu je možné využít zejména k zavlažování vegetace, praní, úklidu či splachování na toaletě. Podobným způsobem je možné zužitkovat i tu odpadní, která pochází z umyvadel, van a sprch. „Šedé vody jsou jako užitkové žádané zejména tam, kde není dostatek vody dešťové. Jejich využití je výhodné především v objektech občanské vybavenosti s větší produkcí a spotřebou vody či ve větších bytových domech,“ říká Karel Plotěný, jednatel společnosti ASIO NEW, věnující se čištění a úpravě vody. 

Šetřeme s vodou a změňme svůj přístup
Recyklovat šedou vodu a využívat vodu srážkovou se v jednom ze svých developerských projektů v areálu Botanica rozhodla i společnost Skanska. Objekt zadržuje dešťovou vodu pomocí akumulační nádrže umístěné vedle domu a pomocí systému zelených střech. Přečištěnou šedou vodu používá ke splachování na toaletách. Ekologické řešení však samo o sobě nestačí. Stěžejní je, jak k němu budou přistupovat samotní obyvatelé bytů, na což poukazuje Eva Neudertová, specialistka Business Developmentu společnosti Skanska. „Obecně je připravenost lidí na ekologické varianty a nakládání s odpadními vodami malá. Přitom až jednu čtvrtinu celkové spotřeby pitné vody vysoké kvality v domácnostech prosplachujeme právě na toaletách. Je proto nezbytné vysvětlovat důležitost hospodaření s vodou široké veřejnosti a změnit tak přístup jednotlivců ve vztahu k jejímu využívání a šetření s ní.“ 

Na vodu nezapomíná ani konference Šetrné budovy 2017 
Voda a hospodaření s ní bude i jedním ze stěžejních témat nadcházející konference Šetrné budovy 2017 - Vize a trendy ve stavebnictví 2030/2050. Ta se uskuteční 14. listopadu v pražském Clarion Congress Hotelu a vystoupí na ní řada zahraničních a tuzemských odborníků. Pozornost bude věnována palčivým otázkám budoucího vývoje, a ve vztahu k vodě především tvorbě tepelných ostrovů ve městech, eliminaci sucha či významu zavlažování. Inspirativní bude rovněž příspěvek hlavního řečníka, vizionáře a českého architekta Ondřeje Douleho, který se zabývá budováním vesmírných obydlí na Marsu, kde se voda v kapalném skupenství již nenachází. „Ačkoli může být paralela s vývojem na Marsu pro mnohé otázkou science fiction, měli bychom nedostatek vody na Zemi brát jako reálnou hrozbu, které musíme do budoucna čelit,“ uzavírá Simona Kalvoda. 
 

 

Čtěte více

DZ Dražice přichází s komplexním řešením na cestě k energeticky soběstačné domácnosti

DZ dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dodavatel tepelných čerpadel NIBE, otevírá novou divizi DZ Solar pro fotovoltaická řešení, kterou reaguje na rostoucí zájem o ...

Podporou rodičovské dovolené pro všechny pomůžete rodičům využít jejich potenciál - ve váš prospěch

„Firmy by měly podporovat možnost čerpat rodičovskou dovolenou nejen pro ženy, ale i pro muže. Díky tomu bude jejich zapojení na pracovišti i v rodičovství rovnoměrnější.“

Genderově vyvážený management firem může být realita. Mars napoví, jak na to!

Firmy by měly usilovat o to, aby v jejich vedení měli rovnoměrné zastoupení ženy i muži. Jen tak budou totiž moci plně využít potenciál, který jednotliví členové vedení do firem přináší. Tohle ...

RE/MAX má za sebou úspěšný rok. Obrat vzrostl o více než 40 procent

Přestože již druhým rokem ovlivňuje ekonomické dění v Česku i ve světě pandemie koronaviru, trh s nemovitostmi stále posiluje a zájem firem ani jednotlivců neklesá. Realitní kancelář ...

Zájem o fotovoltaiku stále roste, důvodem je vysoká cena elektřiny

Energetický trh v posledních týdnech zasáhlo dramatické zvyšování cen elektřiny. Faktorů je hned několik – stále vyšší náklady na vstupy potřebné pro výrobu elektřiny, neustále dražší emisní ...

 
.

Speciály

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO