Právě se nacházíte:

Výstava Rok růže

Výstava na Pražském hradě připomene historii rodu Rožmberků, jak je zachycena v dobových dokumentech, literárních textech a velkoformátových fotografiích představujících hlavní místa a sídla spjatá s tímto rodem.

Výstavu doplní v přilehlém kinosále projekce reportážních snímků a filmů s historickou tématikou spjatou s rodem Rožmberků.

Návštěvníky, které uvítá sám Petr Vok, vrátí do rožmberských časů jak replika dobových šatů, které si budou moci na vlastním těle vyzkoušet, tak pohled pod rožmberské jídelny či poslech dobové hudby.

Návštěvníci výstavy Rok růže si na Hradě prohlédnou například Vokův dukát z roku 1595, pečeť Oldřicha z Rožmberka nebo medaile Viléma z Rožmberka z roku 1587.

Rožmberkové patřili mezi nejvýznamnější a nejvlivnější české šlechtické rody. Jejich členové zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora a často se za dobu třísetletého trvání rodu velmi výrazně zapsali do dějin českého státu. Rožmberkové vznikli jako jedna z rodových větví Vítkovců. Zakladatelem rodu byl Vítek III., syn Vítka z Prčice.

9.12.2010 - 31.12.2011