Začíná blokové čištění ulic

Blokové čištění ulic, tedy komplexní strojní i ruční úklid vozovek, zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). V Praze 4 začne intenzivní úklid v druhé polovině května a potrvá do konce června, po prázdninách pak bude pokračovat až do konce října 2011.

Obrázek bez popiskuPodrobné informace o blokovém čištění v dané lokalitě najdete na internetovém portálu TSK. Je třeba zadat buď název ulice a následně se zobrazí datum, kdy se blokové čištění v dané ulici uskuteční, nebo naopak zadat datum a zobrazí se všechny ulice, ve kterých budou práce tento den probíhat. Data z internetových stránek však mají pouze informativní charakter, směrodatné je vždy značení přímo v ulicích! Tam se značka zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem objeví sedm dní před plánovaným čištěním. TSK proto vyzývá motoristy, aby bedlivě sledovali dopravní značení přímo na jednotlivých komunikacích.

Městská část Praha 4 harmonogram blokové čištění nestanovuje ani samotné čištění nezajišťuje a neorganizuje. S případnými dotazy, např. proč není vaše ulice zahrnuta v plánu čištění, se proto obracejte přímo na TSK hl. m. Prahy. Děkujeme za pochopení.

www.praha4.cz