Právě se nacházíte:

ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2015

V Národní technické knihovně se 16. 6. 2015 vyhlašovaly Výroční ceny Klubu zaměstnavatelů s doprovodnou konferencí „Vychovávají nám školy kvalitní talenty?“.  

Organizátoři z Klubu zaměstnavatelů letošní ročník věnovali podpoře Roku průmyslu a technického vzdělávání, takže diskuzní téma každoročního setkání elitních personálních ředitelů mělo jasnou prioritu – kvalitu vzdělávání na všech stupních škol a schopnost připravovat kvalitní kandidáty pro trh práci.
 
Odpolední odborný program za účasti zástupců zaměstnavatelů, středních a vysokých škol i státní správy zakončil slavnostní večer s vyhlášením zaměstnavatelských cen v čele s prestižními tituly Sodexo Zaměstnavatel roku 2015.
Konference si kladla kromě jiných také otázky, jak náš vzdělávací systém připravuje žáky a studenty na digitální éru, ale hlavně co si o tom myslí zaměstnavatelé a co pro zlepšení mohou udělat. „Průmysl v Česku představuje téměř 40 procent HDP a zaměstnanosti, což je vůbec nejvíce ze všech zemí EU.
 
Hospodářství České republiky a naše konkurenceschopnost, měřená zaměstnaností a životní úrovní, je na průmyslu zcela závislá. Je proto alarmující, že průmyslu v Česku chybí dostatek kvalifikovaných pracovních sil a začíná tak přicházet o zakázky a zahraniční investice,“ uvádí děkan Fakulty strojní ČVUT, profesor Michael Valášek, který konferenci v Národní technické knihovně zahajoval.
 
Rok průmyslu a technického vzdělávání by měl tedy také motivovat českou populaci k řešení tohoto problému. Za nutnou podmínku považuje profesor Valášek orientaci na matematiku a další přírodní vědy už od základních škol a získání zájmu dětí pomocí srozumitelných příkladů.
 
V podobném duchu hovořil také pedagog Václav Klaus mladší, který kromě matematiky považuje za klíčové předměty ještě český jazyk a angličtinu. Všeobecná shoda panovala v otázce nízko nastavené úrovně požadavků na studenty středních škol a přebytek kapacity škol vysokých.
 
Více než tři čtvrtiny středoškoláků mířících za vysokoškolským titulem za každou cenu, často na nepotřebné obory, představuje pro trh práce spíše odloženou nezaměstnanost. Partner poradenské firmy M. C. TRITON  trefně přirovnává české školství ke spícímu mamutovi, který by se měl co nejdříve probudit.
 
Úterý 16. června v Národní technické knihovně bylo festivalem inspirace spolupráce škol a firem, což dokazoval blok příspěvků s řadou pozitivních příkladů. Libor Sehnal z AGC Flat Glass Czech představil spolu s děkanem Fakulty výrobních technologií a managementu ústecké UJEP profesorem Františkem Holešovským koncept technické univerzity pro 21. století.
 
Jedním ze základních předpokladů je propojení studia a praxe v podnicích v rámci regionu, které posiluje role Průmyslové rady ovlivňující i výukový program ve prospěch potřeb trhu práce. Silně inspirativní byly také příspěvky personálních ředitelek firem LINET a MOTOR JIKOV GROUP popisující aktivity od mateřských škol až po univerzity. Oživení přinesl do sálu Jan Louda z IBM Česká republika, když ukázal několik aplikací pro různé stupně škol, i předškolní výuku dětí zábavnou formou díky využití moderních technologií.
 
Do programu konference se na závěr zapojil také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, který představil projekt koordinovaného plánování a přesné evidence chybějících profesí v Moravskoslezském kraji, který by měl být inspirací také pro ostatní regiony. Na závěr se převážná většina z více než stovky přítomných v sále vyslovila jednoznačně také pro podporu zavedení povinné maturity z matematiky.
 
Letošní tituly Sodexo Zaměstnavatel roku patří v jednotlivých kategoriích společnostem Jablotron Alarms (do 500 zaměstnanců), Hyundai Motor Manufacturing Czech (do 5.000 zaměstnanců) a ArcelorMittal Ostrava (nad 5.000 zaměstnanců).
 
Výsledky pro Svaz průmyslu a dopravy komentovala za generálního sponzora ředitelka Sodexo Benefity Martina Grygar Březinová: „Uchazeči se více než kdy jindy zajímají o to, jaká je ve firmě firemní kultura a zapadnou-li do ní, chtějí se rozvíjet, vzdělávat a předpokládají, že je v tom zaměstnavatel podpoří. Oceňují , mají–li důvěru a osobní svobodu a možnost realizovat se. Chtějí být na svého zaměstnavatele hrdí a je pro ně více, než kdy jindy, důležité, aby firma měla vizi, rozvíjela se a investovala do inovací. Vím, že všechny tyto aspekty hutní komplex ArcelorMittal Ostrava splňuje a titul Zaměstnavatel roku 2015 je tedy ve správných rukou.“
 
Klub zaměstnavatelů bude pokračovat v podpoře Roku průmyslu a technického vzdělávání i dál. Již nyní se na druhé pololetí připravuje II. ročník hodnocení středních škol a fakult vysokých škol zástupci firem s udělením titulů DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI. Letošní ročník bude spojen s účastí zaměstnavatelů na řadě podzimních veletrhů škol a dalších setkáních i s účastí zřizovatelů.