Zveme vás na Veletrh sociálních služeb

Máte doma seniora, který potřebuje sociální službu nebo zajistit péči v době vaší nepřítomnosti? Je vaším sourozencem, kamarádem či známým zdravotně postižený člověk, který nutně potřebuje pomoc při docházce k lékaři nebo se naučit osvojit dovednosti, které my zdraví lidé máme za běžné? Je vaším sousedem v domě nevidomý člověk a vy nevíte jak mu pomoci při chůzi ze schodů?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli "ano", neváhejte přijít ve čtvrtek 9. června 2011 mezi 10. a 18. hodinou na již třetí ročník setkání poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících do KC Novodvorská.  V jeho průběhu odprezentují svoji činnosti neziskové organizace, které působí na území městské části Praha 4 či poskytují svoje služby občanům naší městské části.
Návštěvníci získají důležité informace týkající se všech oblastí sociálních služeb – např. duševně nemocných, nevidomých, hluchoslepých, tělesně postižených, ale i národnostních menšin, sociálně ohrožené či znevýhodněné mládeže, mentálně postižených a dalších. V rámci setkání se zástupci MČ Praha 4 a odpovědnými pracovníky Úřadu MČ Praha 4, které bude součástí programu, se budete moci vyjádřit k tomu, co vás trápí, co byste chtěli změnit a co v dané oblasti potřebujete. „Chceme navázat užší kontakt s občany a pokusit se společně vytvořit co nejpříznivější podmínky v oblasti sociálních služeb a služeb souvisejících“, říká zástupkyně starosty pro sociální oblast Ivana Staňková (ODS).

Zveme všechny občany, ať již žijí v Praze 4 či v jiné části hlavního města, aby se přišli podívat a dozvědět se více!

www.praha4.cz