Ministerstvo kultury odmítlo prohlásit Hotel Praha památkou

Ministerstvo kultury rozhodlo, že nezahájí řízení o tom, zda by Hotel Praha v Dejvicích mohl být kulturní památkou. ČTK to dnes řekla historička umění Milena Bartlová, která s dalšími odborníky v únoru návrh na prohlášení hotelu za památku podala. Ministerstvo rozhodlo 11. června, dva dny poté nový majitel hotelu, skupina PPF oznámila, že objekt zbourá a postaví na jeho místě školu. Podle autorů návrhu ministerstvo svým prodlením přispělo k tomu, že hotel přišel o svůj mobiliář.

"MK vydalo své rozhodnutí v době, kdy ministryně odstupuje, a není tudíž nikdo, kdo by za rozhodnutí nesl politickou i odbornou odpovědnost. ... Od rána 14. června probíhají v areálu Hotelu Praha práce spojené s demolicí," píší autoři návrhu ve svém prohlášení. "I nadále jsme přesvědčeni, že dojde ke ztrátě jedinečné historické památky i uměleckého díla nadčasových architektonických a uměleckých hodnot, které by mělo být zachováno," uvádějí. Argumentaci MK pro nezahájení řízení považují za neuspokojivou.
 
MK si vyžádalo stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ) a magistrátních památkářů. NPÚ se k návrhu odborníků připojil; odbor památkové péče magistrátu ale prohlášení za památku nedoporučil. V rozhodnutí se píše, že stavba nesplňuje kritéria, která MK klade na památkovou hodnotu staveb druhé poloviny 20. století, k nimž patří třeba zachování hmoty a výrazu věci.
 
V době, kdy byl podnět podáván, byla stavba téměř v intaktním stavu, autoři uváděli, že se uvnitř nachází řada uměleckých děl a hotel tedy reprezentoval unikátní komplexní umělecké dílo. Zároveň sdělili ministerstvu, že se tehdejší majitel chystá hotel vyklidit a zbourat ho. "Smysl zahájení řízení spočívá právě v tom, aby vlastník nemohl s objektem až do rozhodnutí nakládat, zejména provádět nevratné kroky," připomínají odborníci.
 
Ještě v intaktní podobě byl hotel v době, kdy své podklady zpracovával NPÚ. Komise MK pro kulturní památky na konci května prohlášení rovněž doporučila. Protože však stále nebylo zahájeno žádné správní řízení, počátkem června bývalý majitel hotel zcela vyklidil. Dělo se tak více než 90 dní po podání podnětu, dle správního řádu se má řízení zahájit do 30 dnů; pokud jsou potřebná vyjádření dalších orgánů, pak do 60 dnů.
 
"Teprve potom jej ohledali pracovníci odboru památkové péče magistrátu," uvádějí autoři návrhu. Magistrátní památkáři konstatují, že hotel je kvalitní modernistickou stavbou. Rozměry se však prý vymyká dané části Dejvic a nelze ji "jednoznačně a bezvýhradně hodnotit jako architektonicko-urbanistický přínos své doby".
 
Vnitřní vybavení hotelu podle autorů návrhu stále má bývalý majitel. "Domníváme se tedy, že pokud by byl Hotel Praha prohlášen za nemovitou kulturní památku, bylo by velmi snadné dochovaný mobiliář a umělecká díla do interiérů navrátit," říkají.
 
zdroj: ČTK