Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

EKI nabízí koučink a teambuilding

15. 05 2010 | Evropský kariérní institut (EKI) stabilně poskytuje svým klientům širokou nabídku seminářů a kurzů, které jsou akreditované MŠMT ČR, stejně tak jako řadu služeb z oblasti personálního a kariérového poradenství, efektivní koučink nebo i "nestandardní teambuilding". Společným jmenovatelem nabízeného spektra služeb je napomáhání růstu firmy, optimalizaci personální práce a tvorbě spokojeného, loajálního a výkonného týmu zaměstnanců.

Evropský kariérní institut (EKI) stabilně poskytuje svým klientům širokou nabídku seminářů a kurzů, které jsou akreditované MŠMT ČR, stejně tak jako
řadu služeb z oblasti personálního a kariérového poradenství, efektivní koučink nebo i "nestandardní teambuilding". Společným jmenovatelem nabízeného spektra služeb je napomáhání růstu firmy, optimalizaci personální práce a tvorbě spokojeného, loajálního a výkonného týmu zaměstnanců.

V současné době realizujeme projekt podpořený v rámci OPPA a spolufinancovaný z ESF - Personální práce v mikropodniku. Všechny aktivity v
rámci tohoto projektu pořádané (semináře, konzultace) jsou pro OSVČ a zaměstnance mikropodniků z Prahy zcela ZDARMA.
Více informací o naší společnosti, o projektech i o kurzech a seminářích najdete na našich webových stránkách http://www.ekinstitut.cz, případně Vám je rádi poskytneme na tel. číslech 272 655 213 a 603 476 125.

Nabídka služeb poskytovaných EKI:
- rekvalifikační kurzy,semináře
- komplexní personální poradenství
- diagnostika silných a slabých stránek uchazečů o zaměstnání z hlediska obsazované pozice i zhlediska zastávané pracovní pozice
- tvorba motivačních programů pro zaměstnance
- individuální koučing
- nestandardní psychologický teambuilding
- průzkum pracovní spokojenosti
- určení efektivní formy dalšího vzdělávání zaměstnanců
- ladění pracovních týmů
- vytipování perspektivních a klíčových zaměstnanců.

Personální poradenství
Služby v oblasti personálního poradenství, které EKI svým klientům nabízí, se zaměřují především na výběr nových zaměstnanců, včetně doporučení
optimální formy jejich adaptace na nové pracovní prostředí, na vytváření programů kariérního růstu, hodnotící a motivační programy a individuální
poradenství pro osoby, které mění zaměstnání.

Psychodiagnostika a profesní diagnostika
Znalost silných a slabých stránek, jak vlastních, tak svých podřízených, je jedním ze základů úspěchu firmy. Jen velmi obtížně lze donutit nemluvného
člověka, aby se stal nejúspěšnějším pracovníkem call centra. Naopak bude možná výborně pracovat s čísly a za několik let, při vhodném vedení se stane
jedním z nejlepších účetních ve firmě. Odhalení silných a slabých stránek zaměstnanců, jejich povahových rysů, identifikace profesních předpokladů zaměstnanců, výběr optimálního uchazeče o volnou pozici, to je jen stručný výčet přínosu využití služeb specialisty EKI na psychodiagnostiku a profesní diagnostiku.

Management coaching - koučování
Management coaching je disciplína, která vede ke zlepšení nebo zvýšení výkonu managera. Principem této nové disciplíny je hledání optimální cesty k
profesnímu a osobnostnímu růstu pod vedením specialisty - tzv. kouče. Manager procházející procesem koučování tak může zlepšit své schopnosti
komunikace, vyjednávání, řešení problému, optimalizovat svůj pracovní program a nasazení. Výsledným efektem procesu koučování by měl být nejenom
spokojený, motivovaný a výkonný zaměstnanec, ale zároveň manager, který je na základě nabytých dovedností schopen optimálně vést tým svých podřízených.

Tvorba motivačních plánů
Jeden z faktorů ohrožujících růst firmy jsou nemotivovaní zaměstnanci. Každý zaměstnavatel, kterému leží na srdci rozvoj firmy, optimální pracovní
nasazení a spokojenost zaměstnanců, by měl zahrnovat do svých plánů tvorbu a rozvoj motivačních plánů. Motivační plán by měl na jednu stranu zohledňovat
specifika každého zaměstnance, na stranu druhou by měl obsahovat i určité univerzální mechanismy podporující identifikaci zaměstnance s firmou.
Specialisté EKI připraví pro Vaši firmu motivační programy šité na míru.

Průzkum pracovní spokojenosti
Podívá-li se šéf do stabilně usměvavé tváře svého podřízeného, může velmi snadno podlehnout mylnému dojmu, že i všichni ostatní zaměstnanci jsou
spokojeni a vše ve firmě běží jak dobře namazaný stroj. Častokrát je ovšem opak pravdou. Usměvavá tvář může také zakrývat rozpaky z pracovního klimatu
a strach ze ztráty zaměstnání. Specialisté EKI připraví firmám dotazníky šité na míru jejím specifickým potřebám, provedou dotazníkové šetření
pracovní spokojenosti a na základě výsledků doporučí další postup ve vedení a rozvoji zaměstnanců. Průzkumy pracovní spokojenosti patří k moderním
metodám psychologie práce a personalistiky. Většina zaměstnanců jejich realizaci považuje za známku progresivity svého zaměstnavatele.

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO