Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Není nad řemeslo..

16. 08 2010 | Střední odborná škola Bohemia Regia Praha s.r.o. je koncipována jako menší škola „rodinného typu“ s důrazem na individuální přístup k jednotlivým žákům a navazuje tak na dlouholetou a věhlasnou tradici zahradnické školy v Praze – Krči. Cílem pedagogické činnosti je připravit žáky především po odborné stránce na pokračování ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách nebo na jejich plnohodnotné uplatnění na trhu práce.

Střední odborná škola Bohemia Regia Praha s.r.o. je koncipována jako menší škola „rodinného typu“ s důrazem na individuální přístup k jednotlivým žákům a navazuje tak na dlouholetou a věhlasnou tradici zahradnické školy v Praze – Krči. Cílem pedagogické činnosti je připravit žáky především po odborné stránce na pokračování ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách nebo na jejich plnohodnotné uplatnění na trhu práce.

Nejčastěji se naši absolventi hlásí na ČZU v Praze na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů nebo na VOŠ Mělník. Škola nabízí vzdělání s rozšířenou výukou anglického jazyka (zemědělská angličtina), přičemž mezi klíčové hodnoty naší školy patří především komunikace, důslednost, profesionalita, odpovědnost a vstřícnost.

Budova školy se nachází v klidném, oploceném areálu se zelení, což umožňuje efektivnější splynutí žáků s okolní přírodou. V budově se nachází čtyři třídy, odborná učebna výpočetní techniky a učebny praktického vyučování. Třídy jsou vybaveny dataprojektory umožňující neustálou pedagogickou inovaci. V bezprostřední blízkosti odborných učeben jsou chladící prostory s živými rostlinami a sklady pro sušený materiál. Žáci mohou zdarma využívat školní knihovnu, kde mají k dispozici řadu odborných publikací spolu s odbornými periodiky, které škola pro žáky a pro potřeby výuky odebírá.

Škola realizuje čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a zájemcům o dálkové studium nabízí možnost získání osvědčení o absolvování jednotlivých předmětů. Počínaje třetím ročníkem se žáci specializují v odborných předmětech jako je vazačství a aranžování květin či sadovnická tvorba. V rámci vazačství se žáci postupně učí zákonitostem této profese a po absolvování třetího a čtvrtého ročníku dokáží sami zhotovit různá aranžmá ze sušeného a živého materiálu či uvázat kytici k různým slavnostním příležitostem. Díky naším smluvním partnerům mají žáci možnost vyzkoušet si např. obsluhu zákazníka v květinářství, rozmnožování cizokrajných druhů rostlin, realizovat zahradní úpravu či připravovat květinovou výzdobu pro Parlament ČR.

V předmětu sadovnická tvorba si žáci osvojují správné postupy při návrhu sadovnické kompozice a sami mají možnost navrhnout během studia několik kompletních projektů reálných rodinných zahrad. Zároveň mají možnost podílet se přímo na realizacích nových zahrad, jako např. v letošním roce, kdy se aktivně účastnili realizace školní zahrady ZŠ v Písnici. Žáci jsou vedeni k přirozené týmové spolupráci, což přináší zřejmé výsledky.
Učební plány obsahují i výuku ekonomiky, účetnictví a právo, díky čemuž mohou naši absolventi nalézt uplatnění i ve státní správě (ekologie, životní prostředí, apod.) nebo v soukromém sektoru v ekonomických pozicích.

Praktická výuka je rozdělena na praxi učební, individuální a prázdninovou. Praxe probíhají nejen na pozemku školy, ale rovněž na smluvních pracovištích (Česká zemědělská univerzita v Praze, Okrasné zahradnictví Smítko, Cassiope – zahradní architektura a služby, Floraservis, Královská kanonie premonstrátů na Strahově či velkoobchod s květinami Cattleya, Květinářství Detail). Pro realizaci praktického vyučování mají žáci k dispozici rozsáhlou zahradu s okrasnou a užitkovou částí a skleníkem s vlastním namnoženým materiálem. V užitkové části zahrady žáci sami pěstují zeleninu a ovoce a to od výsevu či výsadby, po ošetřování během vegetace až po samotnou sklizeň. V okrasné části zahrady provádí celoroční údržbu dřevin, sklízí a pěstují bylinky a trvalky. Po absolvování školy žáci dokáží samostatně rozmnožovat, ošetřovat a pěstovat okrasné rostliny a zvládají odbornou techniku při řezu ovocných stromů.

Jako všechna řemesla, tak i zahradnictví má svoje specifika, proto jak při teoretické výuce, tak při praxi je kladen patřičný důraz na osobitý přístup k žákům. Žáci spolu s odbornými pedagogy absolvují během školního roku řadu odborných exkurzí po celé České republice, zúčastňují se různých akcí a soutěží, kdy jedním z úspěchů našich žákyň je např. vítězství v aranžérské soutěži středních škol, které se konala v tomto roce v Obchodním centru Chodov či účasti v podobě pravidelných květinových show v rámci veletrhů PVA Letňany. Klasická výuka je zpestřována nejen aktivními metodami výuky, ale rovněž odbornými přednáškami, které vedou odborníci z řad smluvních partnerů.

A dle tvrzení „ve zdravém těle zdravý duch“ se žáci v rámci tělesné výchovy účastní také nejrůznějších sportovních klání a turistických kurzů pod vedením zkušeného pedagoga, který zároveň působí na škole jako výchovný poradce pro žáky.

Škola myslí také na širokou veřejnost, pro kterou pořádá různé akce, např. Kloboukovou párty, Halloween párty či tradiční a oblíbené výstavy (Vánoční - velké oblibě se těší zejména adventní věnce, Velikonoční a Dušičková). V rámci výstav mají návštěvníci nejen možnost zdarma shlédnout výrobky našich žáků a v případě zájmu si od nás za velmi symbolickou cenu odnést něco na památku, ale v naší zahradě si také jen tak posedět a odpočinout od všedního shonu. Své žáky učíme také k úctě ke stáří, proto naše škola zdarma pečuje o ovocnou zahradu v Domově Svatého Karla Boromejského v Praze Řepích, kde ještě v letošním roce plánujeme zpestření pobytu seniorům prostřednictvím speciální, předvánoční akce, a dále pomáháme s údržbou ovocných stromů v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Jako odborná, zahradnická škola nabízíme zájemcům služby v oblasti kompletní údržby zahrad, návrhy a následnou realizaci zahrady, květinové výzdoby prostor k různým příležitostem a také řadu odborných, nejen aranžérských kurzů za velmi příznivé ceny. Pro více informací navštivte naše webové stránky (www.bohemia-regia.cz), které jsou od letošního školního roku zcela v novém kabátě..

A co říci závěrem? Jedno moudré, čínské přísloví řekne vše..
„Chceš-li být šťastný jeden den, opij se. Chceš-li být šťastný jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťastný celý život – staň se zahradníkem.“
 

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO