Právě se nacházíte:

TJ orion Praha

Jezdecký oddíl v Braníku vznikl v roce 1970 jako Pony klub při Výzkumném ústavu zemědělských strojů v Praze - Chodově, v roce 1979 byl přičleněn k TJ ORION Praha.

Oddíl je zaměřen na výcvik jezdců v drezúře a skocích. V obou disciplínách se jezdci účastní závodů.

Od roku 1986 se v oddíle rozvíjí voltiž na soutěžní úrovni a v roce 1991 se začala pravidelně provádět hiporehabilitace. Postupně v oddíle začala fungovat paravoltiž a paradrezúra. V paravoltiži je oddíl několikanásobným držitelem titulu Mistra ČR. Ve voltiži se pravidelně účastníme mezinárodních závodů a jsme nositeli titulu „Vítěz českého voltižního poháru skupin“ a to v letech 2005 a 2006.

Oddíl každoročně pořádá voltižní závody, v roce 2008 se u nás budou konat po několikaleté pauze také drezúrní závody. V roce 2006 oddíl pořádal Mistrovství ČR ve voltiži.

V oddíle probíhají také doprovodné aktivity v podobě veřejných vystoupení, které pořádáme jek u nás v oddíle, tak vyjíždíme na různé výstavy, soutěže a slavnosti. Pravidelně jsme vystupovali např. na Dni koní v Lysé nad Labem, na Mistrovství paradrezúry na Trojském ostrově nebo na Dni Země na Točné.

V oddíle máme šest oddílových koní a dva soukromé. Počet členů a příznivců oddílu se pohybuje okolo 500.

http://tjorion.blogspot.com/