Muzeum historických elektrických zařízení

Výstava představuje více než stovku expoznátů. K vidění jsou zde přístroje z doby našich dědečků a babiček, tedy např. televize, rádia, gramofony či telefony, které se u nás používaly v průběhu posledních 100 let.

Putovní výstavu přivezla nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, a Technické muzeum v Brně. Jejím smyslem je zpříjemnit návštěvníkům Krajského úřadu čas strávený v budově a také upozornit na nutnost třídění elektroodpadu v České republice.

Muzeum spotřebičů je interaktivní výstava mapující vývoj elektrických zařízení od počátku minulého století do současnosti. Tvoří ji panely zaměřené na gramofony, magnetofony, rádia, přenosné přehrávače, telefony, televize a počítače. Muzeum spotřebičů zaručuje návštěvníkům zábavu. Návštěvníci jsou vtaženi do hry a mohou si některé spotřebiče sami vyzkoušet. Podívají se a poslechnou si historické televizní a rozhlasové záznamy, zahrají si jedny z prvních počítačových her (Packman, Snake, Tetris). Oživí své vlastní vzpomínky. Na panelech u každého spotřebiče je umístěno několik informací nejen o něm, ale i o době, ve které vznikl.

Termín akce: 15. 11. 2010 - 4. 1. 2011

www.asekol.cz