Sdružení LORM vydalo odborného průvodce taktilním znakovým jazykem

Občanské sdružení LORM v úzké spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně vydalo na sklonku roku 2010 tištený manuál s vloženým CD-ROMem určený pro výuku a studium taktilního znakového jazyka u osob s hluchoslepotou. Jedná se o metodickou pomůcku, která má doplnit všem zájemcům, současným i budoucím lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka důležité teoretické znalosti.

V textu lze najít odpovědi na těi základní otázky: Co je taktilní znakový jazyk, Co je dobré znát, abychom se s ním dobře domluvili a Jak lze při komunikaci využít český jazyk. Manuál, který navíc obsahuje doporučení pro výuku a odkazy na odbornou literaturu, ocení především lektoři, kteří učí osoby s hluchoslepotou, jak si osvojit taktilní znakový jazyk. Součástí tištené brožury je však i vložený multimediální CD-ROM, který je určen zájemcům se zrakovým
postižením. „Na CD-ROMu je totožný text i odkazy na stejné doprovodné ilustrace, jaké jsou v tišteném manuálu, při jeho přípravě jsme mysleli na to, aby byl dobře uživatelsky přístupný pro osoby se zbytky zraku,“ približuje CD-ROM jeden z jeho autorů, Mgr. Jiří Langer, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Tento metodický průvodce taktilním znakovým jazykem je vyústěním šestileté spolupráce mezi sdružením LORM a doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D., PhDr. Mgr. Radkou Horákovou, Ph.D. a Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D. Zatímco ve světě je taktilní znakový jazyk mezi hluchoslepými často používán, u nás s ním byli hluchoslepí seznamováni až v rámci tohoto projektu. „Na začátku naší spolupráce v roce 2004 bylo hlavním cílem představit tento komunikační systém hluchoslepým zájemcům a uvést jej v České republice do života,“ približuje počátky projektu Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM.

V následujících letech pořádalo sdružení LORM pět týdenních pobytů zaměřených na výuku a konverzaci v taktilním znakovém jazyce, na svých pobočkách učilo hluchoslepé klienty komunikovat v dotekové podobě českého znakového jazyka a během této doby vydalo dva výukové CD-ROMy, určené k nabytí, rozšírení a procvičování si zásoby znaku. „Po celou dobu jsme si však byli vědomi toho, že k výukovým CD-ROMům něco důležitého schází,“ vysvětluje
dál Mgr. Zimermanová. „Chyběl nám tu průvodce, který by pomohl všem lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka si doplnit potřebné teoretické znalosti. Příprava tohoto odborného průvodce sice zabrala nejvíce času, o co déle se však pripravoval, o to více času měli jeho autoři možnost zkoumat a popsat zákonitosti tohoto jedinečného komunikačního systému hluchoslepých,“ shrnuje přínos odborného manuálu.

Manuál s CD-ROMem si lze objednat v Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel/fax: 257 325 478, e-mailem na adrese kancelar@lorm.cz nebo přímo ze stránek www.lorm.cz prostřednictvím webového formuláře. Cena manuálu s CD-ROMem je 100 korun, osoby
s hluchoslepotou obdrží jeden výtisk zdarma.