Využijte sportovních center v Praze 4

Bezplatné sportovní vyžití dětí spojené s plným využitím tělocvičen a sportovišť na základních školách Prahy 4 - přesně to zahrnuje unikátní projekt Sportovní centra Prahy 4, který startuje městská část už od října.

Žáci 1. až 5. tříd budou moci zdarma dvakrát týdně v odpoledních hodinách navštěvovat sportovní kroužky zaměřené na basketbal a florbal. „Vytvoříme ...a basketbalu prozatím pět tzv. center, která budou v ZŠ Plamínkové, Poláčkova, U Krčského lesa, Jitřní a Jižní a do nich se budou děti svážet ze spádových oblastí. Městská část bude financovat i doprovod z jiné školy na základnu a zpět. Jde o pilotní projekt, který jsme připraveni v případě zájmu rozšiřovat,“ upřesňuje model sportovních center starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS) a doplňuje: „Rozhodli jsme se na začátek zaměřit na florbal a basketbal, protože jsou to týmové sporty, podporují koordinaci pohybů a fyzičku. Kluci a holky z těchto nižších ročníků jsou na tom výkonnostně srovnatelně, takže budou moci vytvořit i smíšená družstva.“

Do programu bude zapojeno až 20 základních škol, USK Praha a Florbal Chodov. Školy zřizované městskou částí poskytnou prostory a sportovní kluby zase trenéry. Předpokládá se také, že kluby budou z těchto center vybírat a oslovovat talenty pro své oddíly. Příští týden budou rodiče žáků  seznámeni s touto nabídkou městské části. Praha 4 nabídne žákům základních škol kroužky florbalu...

„Do rekonstrukcí našich škol a sportovišť jsme investovali skutečně ohromné částky a navíc chceme aktivně podporovat sport v naší městské části, aby Praha 4 byla v kondici. Proto přicházíme i s tímto modelem, který je úplně běžný například v Británii nebo v USA. Škola nemá být chápána jenom jako vzdělávací centrum, ale jako komunikační místo, kde se lidé setkávají i po vyučování a které je využíváno i pro mimoškolní činnost,“ dodává starosta Prahy 4 Pavel Horálek.

www.praha4.cz