Mezinárodní sdružení IRCG řídí nově i JLV

Nejvýznamnější poskytovatel služeb pro zákazníky na cestách, česká společnost JLV, a.s., je již řadu let členem mezinárodního sdružení IRCG (Internation Rail Catering Group).

Na letošním generálním zasedání v norském Oslo byl zvolen president na další dvouleté období, s podporou všech členů se jím stal pan Roger Williams, generální ředitel Rail Gourmet UK. Vice-presidentem byl zvolen pan Bohumír Bárta, generální ředitel JLV, a.s. Funkci secretary nově zastává Kamila Vávrová, PR manažerka JLV, a.s.

IRCG je nezávislou, mezinárodní a nevládní organizací sdružující cateringové společnosti na železnici. Byla založena v roce 1965 devíti cateringovými společnostmi ze západní Evropy. Hlavním posláním je výměna zkušeností, odborný rozvoj a společný postup v případě prosazování zájmů na nadnárodní úrovni včetně lobbingu. V Evropě je jediným oficiálním sdružovatelem podobně zaměřených společností, nyní již ze 13 států. Anglicko-české předsednictví je pro JLV významnou příležitostí podpořit další rozvoj IRCG nejen díky svým, více než 50letým, zkušenostem.

Pomyslné žezlo předala dosavadní presidentka paní Tiina Nieminen, ředitelka finské společnosti Avecra Oy. Za dobu jejího vedení IRCG přijalo nového člena, rakouskou společnost E-Expres. Díky úsilí a píli mnoha členů se také podařilo zpracovat a podat návrhy pro Evropskou komisi na nové řešení nevyhovující situace ohledně odvodu DPH a spotřební daně na palubách vlaků na území jiných států. IRCG bylo dlouholetým členem mezinárodní organizace UIC – International Union of Railways.