Kurzy celoživotního vzdělávání

Katedra psychologie FF UK v Praze nabízí v rámci celoživotního vzdělávání tyto kurzy:

„Psychologie pro každý den“

„Stres a jeho zvládání“

„Zvládání konfliktů a výchovných problémů, prevence násilí ve škole“

„Sociální dovednosti ve škole-jak na přípravu seznamovacích kurzů, třídnických hodin,…“

„Studium pro výchovné poradce“

Podrobnější informace:
http://psychologie.ff.cuni.cz  - kurzy CŽV.