Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče

Agentura Home Care Promedica, s.r.o. poskytuje domácí zdravotní péči a sociální služby nejen v rozsahu, který je vázán na indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem od základní péče až po výkony vysoce specializované odborné péče (ošetřovatelská, lékařská, fyzioterapie, psychologická…) ve vlastním sociálním prostředí klientů, ale poskytujeme služby i dle individuálních přání klientů.

Zajišťujeme pacientům poskytování výkonů mající charakter preventivní, kurativní i adaptační.

Největším pozitivem námi poskytované domácí péče je zajištění integrity klienta s jeho vlastním sociálním prostředím, které přináší psychickou pohodu, aplikaci komplexního léčebného přístupu a snížení nákladů z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zaměřujeme na všechny skupiny pacientů vhodných pro domácí péči, které se na nás obrátí. Pečujeme o pacienty po operačním zákroku, v těch případech, kdy už není hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení nezbytně nutná, dětem, u nichž dochází v domácím prostředí ke zjevně rychlejší rekonvalescenci, ale naší hlavní specializací je orientace na chronicky nemocné geriatrické pacienty a nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o klienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, senilní demencí, klienty s plným i částečným ochrnutím, nebo o klienty se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí. Tato forma domácí péče obsahuje aktivity zdravotního i sociálního charakteru. Jedná se o tzv. integrovanou formu domácí péče nazývanou komplexní domácí dlouhodobou péčí, která je poskytována v rozsahu měsíců i několika let. Zaměřujeme se i na chronické pacienty dlouhodobě umírající, kteří chtějí zůstat až do posledního okamžiku ve svém prostředí a obklopeni svou rodinou. Do péče o staré nemocné zapojujeme samozřejmě i jejich rodinné příslušníky. Poradenský servis pro ně je součástí našich komplexních služeb.

Spolupráci s institucemi Léčeben dlouhodobě nemocných, kde nabízíme své služby nesoběstačným chronickým pacientům seniorům, umístěným na čekací listině na vytížená lůžka v těchto zařízeních a následně přebíráme péči o tyto pacienty po jejich propuštění do domácí péče, čímž podporujeme efektivní využití těchto lůžek pro skutečně potřebné pacienty.

Domníváme se, že předností námi poskytovaných služeb je osobní přístup zkušených geriatrických sester. Odbornou zástupkyní naší společnosti je staniční sestra oddělení LDN, která má mnohaleté zkušenosti jak v oboru ARO, tak v geriatrii. Dále spolupracujeme se sestrami z geriatrických oddělení LDN, sestrami z chirurgických oborů i dětskými sestrami. Kontinuální postgraduální vzdělávání našich zaměstnanců je jednou z našich hlavních priorit.

http://www.hcare.cz/